Spawarka inwertorowa Tig Fronius TransPocket 180 TIG

  • Spawarka inwertorowa Tig Fronius TransPocket 180 TIG
  • Spawarka inwertorowa Tig Fronius TransPocket 180 TIG
  • Spawarka inwertorowa Tig Fronius TransPocket 180 TIG
  • Spawarka inwertorowa Tig Fronius TransPocket 180 TIG
  • Spawarka inwertorowa Tig Fronius TransPocket 180 TIG
Producent: FroniusFronius
Kod produktu: 4,075,215
6 800,00 złbrutto
5 528,46 zł netto
/ szt.
In stock

FroniusTranspocket 180 TIG jest jednofazową spawarką elektrodową, która dysponuje mocą 180 A dla metody MMA oraz 220A dla metody TIG Lift. Produkt posiada gniazdo TMC, które pozwala na spawanie TIG w trybie 2-taktu i 4-taktu specjalnego, co wyróżnia go od klasycznej wersji urządzeń FroniusTransPocket. Sprzęt zapewnia znakomite efekty spawania, dzięki zastosowaniu szerokiej gamy funkcji. Innowacyjna technologia PFC (Power FactorCorrection) pozwala na kontrolę współczynnika mocy, odpowiedzialną za optymalny pobór energii. Wpływa to na zmniejszoną liczbę zakłóceń, oddawanych do sieci energetycznej. Produkt umożliwia użycie długich przewodów (do 100 m), nie powodując skoków napięć.

 

Przy użyciu urządzenia TransPocket 180 TIG możliwe jest ręczne spawanie elektrodami otulonymi, których średnica nie przekracza 4.0 mm. Spawarka posiada dodatkowy tryb (CEL), który znajduje zastosowanie przy pracy elektrodami celulozowymi. Zapewnia on osiągnięcie stabilnego łuku i szczególnie dobrze sprawdza się przy spawaniu w trudnych pozycjach, nie powodując podchodzenia żużlu, np. z góry na dół. Regulator cyfrowy źródła dopasowuje charakterystykę źródła spawalniczego do elektrody, co wpływa na małą ilość odprysków i możliwość optymalnego zajarzenia elektrody przy niskim prądzie zwarciowym. Rezerwy napięcia gwarantują wysoką stabilność łuku spawalniczego. Niezależnie od wybranej metody spawania, rezultaty pracy są zawsze znakomite.

 

Spawarka TransPocket 180 TIG posiada obszerny wachlarz funkcji:

 

Funkcja GORĄCY START podnosi natężenie prądu od 0.1 do 1.5 sekundy, co pomaga w zajarzeniu elektrody. Dzięki temu, wpoczątkowym etapie zapewnione jest lepsze stapianie materiału podstawowego. Wpływa to na zmniejszenie liczby zimnych punktów. GORĄCY START zapobiega również inkluzji żużla, co ułatwia jego odchodzenie od spoiny. Funkcja jest szczególnie przydatna przy elektrodach o większych średnicach, np. 3,2 i 4 mm. Kolejnym udogodnieniem jest SOFT-START, który przyczynia się do obniżenia prądu spawania w początkowym etapie pracy i zapewnia tym samym bardzo dobrą stabilność łuku. SOFT-START wykorzystywany jest przy mniejszych średnicach elektrod (2.0 i 2.5 mm), zwłaszcza przy elektrodach zasadowych i wysokostopowych, np. do stali nierdzewnej. Funkcja ta pomaga w zredukowaniu ilości powstających porów i zmniejsza prawdopodobieństwo przyklejania się elektrody.SOFT-START ustawiany jest w zakresie 30%-99%, a GORĄCY START 101%-200%.

 

FroniusTransPocket 180 TIG dysponuje także funkcją Anti-Stick, obniżającą wartość prądu spawania w przypadku zwarcia elektrody. Po upływie 1,5 sekundy, łuk spawalniczy zostaje wygaszony. Funkcja ta ułatwia oderwanie elektrody od materiału spawanego i chroni uchwyt przed ewentualnym uszkodzeniem.

 

Zastosowanie funkcji rampy startowej powoduje, że wartość mocy wzrasta stopniowy. Oznacza to, przy zajarzaniu łuku moc wynosi 5A, następnie 35 A, po czym przechodzi w główny tryb pracy, zgodny z wcześniejszymi ustawieniami. Proces ten jest niewyczuwalny dla użytkownika, ponieważ trwa do 100 milisekund. Rampa startowa zapobiega przyklejaniu się elektrody we wstępnej fazie spawania i pomaga przy łagodnym zajarzeniu łuku.

 

Urządzenie posiada również funkcję przerwania łuku spawalniczego „U cut off”. Służy ona do określenia wartości napięcia, po osiągnięciu której proces spawania ma zostać zakończony. Wraz z wydłużeniem długości łuku spawalniczego (oddaleniem elektrody od jeziorka), następuje zwiększenie napięcia.Gdy osiągnie ono ustawioną wartość, łuk zostanie wygaszony.

 

Urządzenie zapewnia osiągnięcie optymalnych efektów spawania, przy których kluczową rolę odgrywa parametr dynamiki. Ustawiamy go w zakresie od 0 do 100. Wyższa wartość (>50) pozwala na osiągnięcie bardziej skupionego łuku oraz większego wtopienia. Zmniejszenie tej wartości (<50) skutkuje uzyskaniem mniejszej głębokości wtopienia i bardziej miękkiego łuku. Dynamika wpływa na utrzymanie stabilnego łuku spawalniczego, co możliwe jest dzięki krótkotrwałemu zwiększaniu natężenia prądu w momencie zwarcia lub przejścia kropli. Chroni to przed dłuższym zwieraniem łuku, zapobiega zastyganiu jeziorka spawalniczego oraz zabezpiecza przed unieruchomieniem elektrody topliwej.

 

Inwerter FroniusTransPocket 180 TIG posiada także funkcję spawania łukiem pulsacyjnym, którą ustawia się w zakresie częstotliwości od 0.5 do 100 Hz. Spawanie pulsacyjne stosowane jest przy spawaniu rur stalowych, wykonywanym w pozycjach wymuszonych, np. pionach lub spoinach okapowych. Metodę tę wykorzystuje się także przy spawaniu cienkich materiałów. Podczas spawania pulsacyjnego, energia cieplna wprowadzana jest do spoiny pulsacyjnie i jest wychładzana pomiędzy kolejnymi pulsami. Zapobiega to pojawianiu się rozprysków spawalniczych oraz pomaga uzyskać odpowiedni kształt spoiny. W trakcie tego procesu, dochodzi do powstania dwóch rodzajów prądu: prądu podstawowego (I-G), który podtrzymuje łuk spawalniczy, oraz prądu pulsującego (I-P), który przenosi metal do jeziorka spawalniczego, nie powodując rozprysków i zwarć.

 

Urządzenie dysponuje również funkcją szczepiania (tACking). Ustawić ją możemy w przedziale czasowym (od 0.1 do 5 sekund). Wykorzystuje ona prąd pulsujący, w celu szczepienia dwóch cienkich elementów. Elementy muszą być od siebie oddalone w odległości mniejszej niż 1.0 mm. Funkcja zapewnia szybsze punktowanie elementów spawanych, z wykorzystaniem tylko elektrody wolframowej. W momencie ustawienia wartości czasu dla parametru Setup tAC, wszystkie tryby pracy mają przypisaną tę funkcję.

 

TransPocket 180 TIG umożliwia spawania metodą TIG Lift (zajarzenie przez potarcie), przy użyciu tradycyjnego uchwytu spawalniczego, posiadającego zaworek w rękojeści. Po wybraniu w menu urządzenia opcji „spawanie TIG”, należy ustawić prąd spawania, a potem przyłożyć dyszę gazową do miejsca zajarzenia. Zaleca się, aby odległość między elektrodą wolframową a elementem spawanym wynosiła ok. 2-3 mm (rys. 1). Należy następnie odkręcić zawór odcinający, aby rozpoczęło się wypływanie gazu ochronnego, a potem stopniowo wyrównywać palnik spawalniczy do momentu, w którym elektroda dotknie elementu spawanego (rys. 2). Zajarzenie łuku spawalniczego (rys. 3) następuje po uniesieniu palnika spawalniczego i przechyleniu go do normalnego położenia, co przedstawia poniższa grafika:

 

 

Inwerter FroniusTransPocket 180 posiada funkcję TIG Comfort Stop, którą można uzyć tylko przy spawaniu uchwytem z zaworkiem w rękojeści. Jest ona odpowiedzialną za łagodne zakończenie procesu spawania. Zapobiega powstaniu w materiale przebarwień oraz przepaleń. Przy spawaniu należy unieść palnik spawalniczy (rys. 2), przez co łuk wydłuży się. Następnie trzeba opuścić go z powrotem (rys.3), dzięki czemu za sprawą liniowego obniżania się wartości prądu (Down Slope) dochodzi do skrócenia łuku spawalniczego i jego powolnego wygasnięcia (rys. 4). Po zakończeniu procesu spawania należy odczekać, aż gaz wypłynie, a następnie odsunąć palnik od materiału spawanego (rys 5). Ważne jest  aby zaworek w rękojeści został zakręcony, a wypływu gazu wyłączony. Zastosowanie funkcji TIG Comfort Stop oraz zasadę jej działania przedstawia ilustracja poniżej:

 

Spawarka TransPocket 180 TIG daje możliwość spawania metodą TIG Lift w trybie 2-taktu i 4-taktu specjalnego, co odróżniają od klasycznej wersji urządzeń FroniusTransPocket.Należy pamiętać, że w celu użycia wyżej wymienionych trybów,konieczne jest posiadanie uchwytu  spawalniczego TTG 2200 marki Fronius, wyposażonego w funkcję UP-Down i wtyczkę TMC.

 

Aby rozpocząć pracę w trybie 2-taktu, należy ustawić elektrodę wolframową na materiale spawanym. Następnie należy cofnąć do siebie i przytrzymać lewy przycisk palnika, co spowoduje zajarzenie łukui stopniowo wyrównywać palnik w sposób opisany przy metodzie TIG Lift. W początkowym etapie spawania dochodzi douwolnienia wypływu gazu i uruchomieniafunkcji HOT START lub SOFT START na ustawiony w urządzeniu czas (rys. 1). Po upływie tego czasu rozpoczyna się proces spawania prądem głównym (rys. 2). Aby zakończyć pracę, należy zwolnić przycisk palnika, odczekać okres wypływu gazu i unieść uchwyt. Zasady działania trybu 2-taktowego przedstawia grafika poniżej:

 

Urządzenie pozwala również na pracę metodą TIG w trybie 4-taktu specjalnego. Aby rozpocząć proces, należy ustawić elektrodę wolframową na elemencie spawanym, a następnie przycisnąć do siebie i przytrzymać lewy przycisk palnika, dzięki czemu nastąpi wypływ gazu ochronnego (rys. 1) i zajrzenie łuku. Następnie należy powoli wyrównywać palnik (tak jak w metodzie TIG Lift), nadal przyciskając lewy przycisk. Aby przejść na spawanie prądem startowym (I-S) należy unieść elektrodę wolframową (rys. 2). Zwolnienie przycisku palnika spowoduje przejście na prąd główny (I-1) (rys. 3). W razie komplikacji występujących w trakcie pracy, np. przepaleń w materiale spawanym, należy popchnąć i przytrzymać lewy przycisk palnika, co spowoduje włączenie się prądu obniżania (I-2) (rys. 4). W celu powrotu do spawania prądem głównym (I-1), trzeba zwolnić lewy przycisk palnika (rys. 5). W celu regulacji wartości prądu w trakcie spawania, należy prawy przycisk uchwytu przycisnąć do siebie (obniżenie prądu) lub popchnąć do góry (podwyższenie wartości prądu). Aby zakończyć proces spawania, należy cofnąć i przytrzymać lewy przycisk, co spowoduje włączenie prądu końcowego (I-E) (rys. 6). Zwolnienie przycisku palnika spowoduje zgaszenie łuku spawalniczegoi zakończenie wypływu gazu (rys. 7).Po odczekaniu czasu, w którym gaz ochronny wypłynie do końca, można unieść uchwyt spawalniczy i zakończyć spawanie.

 

 PARAMETRY DLA SPAWANIA MMA:

 

 

 -  Umożliwia ustawienie czasu trwania prądu startowego przy funkcjach Soft-Start i HotStart w zakresie 0.1-1.5 sekundy.

 

 -  Funkcja AntiStick powoduje wygaśnięcie łuku spawalniczego dopiero po 1.5 sekundy w momencie przywarcia elektrody do materiału. 

 

 -   Parametr odpowiedzialny za aktywację oraz dezaktywację rampy startowej. 

 

 -  Napięcie przerwania łuku spawalniczego (U cut off) z możliwością regulacji w zakresie 25-90 V.

 

 - Ustawienie fabryczne (FACtory). Parametr pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

 

 - Menu Setup, poziom 2 - Parametr służący do ustawiania parametrów ogólnych.

 

PARAMETRY DLA SPAWANIA TIG:

 

  - tryb pracy (trigger mode) Parametr umożliwiający wybór trybu pracy spośród: trybu pracy z palnikiem spawalniczym bez przycisku, tryb 2-taktowy i 4-takt specjalny. 

 

  Prąd startowy (I-Start) ustawiany jest w zakresie od 1% do 200% i dostępny tylko w trybie 4-takt specjalny (tri=4t).

 

 - Prąd obniżania

 

  - Prąd końcowy 

 

  - Czas wypływu gazu po zakończeniu spawania (Gas Post flow) 

 

 - Czułość Comfort Stop (Comfort Stop Sensitivity). Parametr regulowany w zakresie 0.5-2.5 V, umożliwia łagodne zakończenie procesu spawania.

 

 - Napięcie przerwania łuku spawalniczego (U cut off) z możliwością regulacji w zakresie 12-22 V. Służy do ustawienia długości łuku, przy której proces spawania jest zakończony. 

 

 - Ustawienie fabryczne FACtory. Parametr umożliwiwa reset ustawień fabrycznych  urządzenia.

 

 - Menu Setup, poziom 2 - służy do ustawiania parametrów ogólnych.

 

PARAMETRY MENU SETUP POZIOM 2:

 

 - Informacje o pełnym numerze wersji aktualnego oprogramowania, który podzielony jest na kilka wskazań na wyświetlaczu.

 

 - Automatyczne wyłączanie timeShut down. Ustawienie tej funkcji w przedziale 5-60 minut powoduje wyłączenie urządzania.

 

 - Zabezpieczenie. Funkcja służy do ustawiania i wyświetlania zabezpieczenia. 

 

 - Czas pracy System on time. Parametr umożliwiający wyświetlenie czasu pracy, liczonego od momentu włączeniu urządzenia. 

 

 - Czas spawania (System Active time). Parametr pokazujący wyłącznie czas spawania.

 

Sprawdź pozostałe spawarki inwertorowe MMA oraz spawarki TIG w naszej ofercie!

Parametry techniczne:
Cykl pracy 40%:
180 A
Cykl pracy 60%:
160 A
Cykl pracy 100%:
120 A
Zakres napięcia roboczego:
20,4V - 27,2V
Napięcie biegu jałowego:
101,0 V
Częstotliwość sieci:
50-60Hz
Napięcie sieciowe [+/-15%]:
230V
Bezpiecznik sieciowy:
16A
Wymiary / szerokość:
160 mm
Wymiary / długość:
435 mm
Waga:
9,0 kg
Stopień ochrony:
IP23
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel