Odstąpienie od umowy

 

Regulamin odstąpienia od umowy

 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres WELDCUT Łukasz Mielcarz Żabokliki-Kolonia 47, 08-110 Siedlce lub email: biuro@weldcut.pl.

2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku.

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, sprowadzonych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb oraz towarów z krótkim lub po terminie ważności;

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji weldcut.pl

Żabokliki-Kolonia 47

08-110 Siedlce

5. Zwracany przez Klienta towar musi być w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

W przypadku kiedy produkty będą uszkodzone - zwrot nie zostanie uznany, a koszt ponownej dostawy ponosi klient.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.  Przesyłkę można odesłać własnym kurierem, bądź Pocztą Polską.

Do przesyłki należy dołączyć następujące pozycje:

  • Produkty zwracane 
  • Formularz zwrotu, dostępny do pobrania tutaj.
  • Dowód zakupu.
  • Na przesyłce należy umieścić adnotację zwrot.

Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.

Zwrot należności dokonywany jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej za pośrednictwem przelewu na numer konta podany w formularzu zwrotu.

 

 

 

Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.
Schließen
pixel