Regulamin

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.weldcut.pl, prowadzony jest przez WELDCUT Łukasz Mielcarz i jest własnością Sprzedawcy:

WELDCUT Łukasz Mielcarz
Żabokliki-Kolonia 47
08-110 Siedlce
REGON: 361912649
NIP: 8212519774

Email: biuro@weldcut.pl
Tel. +48 662792875

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 • Sklep weldcut.pl jest sklepem internetowym, prowadzącym sprzedaż detaliczną i hurtową produktów z kategorii  spawalnictwo, elektronarzędzia, materiały ścierne za pośrednictwem sieci Internet.
 • Na stronach sklepu weldcut.pl zamieszczone są informacje, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Zamówienie składane na stronie weldcut.pl jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.
 • Zamówienia w sklepie weldcut.pl można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie zamówienia składane są w języku polskim.
 • Ceny wszystkich produktów widoczne na stronach www.weldcut.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie.
 • Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 16.00. Zamówienia złożone później, w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy, są realizowane najbliższego dnia roboczego.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do, przeprowadzania i odwoływania kampanii promocyjnych na stronie sklepu, do wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie, oraz do przeprowadzania zmian. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań Klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.
 • Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie internetowej sklepu pokrywały się z rzeczywistymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym Kupującego oraz zwrotu wpłaty otrzymanej sumy pieniężnej jeśli Kupujący dokonał zapłaty.
 • Złożenie zamówienia w sklepie weldcut.pl jest równoznaczne z oświadczeniem iż klient zapoznał się z postanowieniami i regulaminem sklepu weldcut.pl
 • Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody właściciela jest zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art 1.1
 • Użyte nazwy: Hypertherm, Cebora, Ajan, Trafimet, Lincoln Electric, Thermal Dynamics, SAF stanowią własność prawną tych firm. Żaden z oferowanych produktów nie jest produktem oryginalnym tego producenta. Numery referencyjne oryginalnych produktów ww. firm przywołane zostały dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części.

III. ZAMÓWIENIA

 • Warunkiem realizacji zamówienia na produkty zamieszczone na stronach sklepu weldcut.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronach weldcut.pl
 • Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia gdy Kupujący:
  • nie wypełni poprawnie formularza zamówienia
  • nie dokona wpłaty w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia
  • odmówi odebrania przesyłki
 • Zmiany złożonego zamówienia mogą zostać wprowadzone lub zamówienie może zostać wycofane gdy Klient skontaktuje się ze Sprzedającym drogą mailową, pisząc na adres: biuro@weldcut.pl lub dzwoniąc pod numer 662 792 875.
 • Zmiany złożonego już zamówienia są rozpatrywane jedynie do godziny 14:00 w dni robocze. Po godzinie 14:00 nie gwarantujemy dokonania zmian w warunkach zamówienia.
 • Sklep internetowy weldcut.pl realizuje płatności dokonane w następujący sposób:
  • przelew krajowy na konto bankowe weldcut.pl - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto ING Bank Śląski: WELDCUT Łukasz Mielcarz, numer konta       41 1050 1894 1000 0092 1293 9707
  • dokonanie płatności za pośrednictwem PayPal, szybkie płatności, blik lub karty płatniczej
  • dodatkowo istnieje możliwość wybrania przesyłki pobraniowej. W takim przypadku należność za zakup zostanie pobrana przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki.

IV. CZAS I KOSZTY WYSYŁKI

 • Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 15.00. Zamówienia złożone później, w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy, są realizowane najbliższego dnia roboczego.
 • Współpracująca ze sklepem internetowym firma kurierska dostarcza przesyłki już następnego dnia od momentu wysyłki. Doręczenia są realizowane głównie do godziny 17.00. Kurier zobowiązany jest do dokonania trzech prób w celu doręczenia przesyłki. Próby doręczenia podejmowane są dzień po dniu w dni robocze.
 • Sprzedający zobowiązuje się do wyjaśnienia ewentualnych opóźnień w realizacji zamówień i dostawie przesyłek.
 • Klient jest informowany o zaksięgowaniu wpłaty oraz o wysyłce drogą mailową.
 • Sprzedający zobowiązuje się do nadania przesyłki maksymalnie do 5 dni roboczy od momentu otrzymania wpłaty.
 • Przesyłki wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Koszt dostawy przesyłek to:
  • Przesyłka kurierska – 16,00 zł
  • Przesyłka kurierska pobraniowa - 20,00 zł
 • Ogólne warunki świadczenia usług kurierskich świadczonych przez firmę, z którą współpracuje sklep internetowy weldcut.pl, dostępne są na stronie przewoźnika.

V. REKLAMACJA

 • Reklamacje produktów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
 • weldcut.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
 • Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany zakupionego towaru na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia kosztów transakcji lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie internetowym.
 • Żądania reklamacyjne złożone w sklepie weldcut.pl zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.
 • Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366
 • Zwrot towaru jest uznawany wyłącznie w sytuacji, gdy towar nie był używany, nie jest w żaden sposób uszkodzony i znajduje się w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu.

VI. ZWROT I WYMIANY

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Sprzedający bez zwłoki przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podany przez konsumenta adres e-mail.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)
 • W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 30 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze.
 • Sprzedający, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wliczając w to koszty wysłania rzeczy.
 • Opakowanie i sposób wysyłki zwracanego towaru, powinien odpowiadać właściwościom produktu i być przystosowany do bezpiecznego transportu, nie naruszającego cech fizycznych produktu. Dodatkowo towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony tak, aby oryginalne pudełko nie zostało naruszone. Pudełko prosimy zapakować w papier lub folię.
 • Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty odesłania towaru z tytułu zwrotu.
 • Adres do zwrotu: 
  Dział Zwrotów i Reklamacji weldcut.pl
  Żabokliki-Kolonia 47
  08-110 Siedlce

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy WELDCUT Łukasz Mielcarz z siedzibą w Siedlcach.
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 • Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 • Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta - w calach promocyjnych.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące obecnie przepisy prawne.
 • Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w momencie niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel