Regulamin

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.weldcut.pl, prowadzony jest przez WELDCUT Łukasz Mielcarz i jest własnością Sprzedawcy:

WELDCUT Łukasz Mielcarz
Żabokliki-Kolonia 47
08-110 Siedlce
REGON: 361912649
NIP: 8212519774

Email: biuro@weldcut.pl
Tel. +48 662792875

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 • Sklep weldcut.pl jest sklepem internetowym, prowadzącym sprzedaż detaliczną i hurtową produktów z kategorii  spawalnictwo, elektronarzędzia, materiały ścierne za pośrednictwem sieci Internet.
 • Na stronach sklepu weldcut.pl zamieszczone są informacje, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Zamówienie składane na stronie weldcut.pl jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.
 • Zamówienia w sklepie weldcut.pl można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie zamówienia składane są w języku polskim.
 • Ceny wszystkich produktów widoczne na stronach www.weldcut.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie.
 • Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 16.00. Zamówienia złożone później, w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy, są realizowane najbliższego dnia roboczego.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do, przeprowadzania i odwoływania kampanii promocyjnych na stronie sklepu, do wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie, oraz do przeprowadzania zmian. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań Klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.
 • Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie internetowej sklepu pokrywały się z rzeczywistymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym Kupującego oraz zwrotu wpłaty otrzymanej sumy pieniężnej jeśli Kupujący dokonał zapłaty.
 • Złożenie zamówienia w sklepie weldcut.pl jest równoznaczne z oświadczeniem iż klient zapoznał się z postanowieniami i regulaminem sklepu weldcut.pl
 • Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody właściciela jest zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art 1.1
 • Użyte nazwy: Hypertherm, Cebora, Ajan, Trafimet, Lincoln Electric, Thermal Dynamics, SAF stanowią własność prawną tych firm. Żaden z oferowanych produktów nie jest produktem oryginalnym tego producenta. Numery referencyjne oryginalnych produktów ww. firm przywołane zostały dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części.

III. ZAMÓWIENIA

 • Warunkiem realizacji zamówienia na produkty zamieszczone na stronach sklepu weldcut.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronach weldcut.pl
 • Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia gdy Kupujący:
  • nie wypełni poprawnie formularza zamówienia
  • nie dokona wpłaty w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia
  • odmówi odebrania przesyłki
 • Zmiany złożonego zamówienia mogą zostać wprowadzone lub zamówienie może zostać wycofane gdy Klient skontaktuje się ze Sprzedającym drogą mailową, pisząc na adres: biuro@weldcut.pl lub dzwoniąc pod numer 662 792 875.
 • Zmiany złożonego już zamówienia są rozpatrywane jedynie do godziny 14:00 w dni robocze. Po godzinie 14:00 nie gwarantujemy dokonania zmian w warunkach zamówienia.
 • Sklep internetowy weldcut.pl realizuje płatności dokonane w następujący sposób:
  • przelew krajowy na konto bankowe weldcut.pl - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto ING Bank Śląski: WELDCUT Łukasz Mielcarz, numer konta       41 1050 1894 1000 0092 1293 9707
  • dokonanie płatności za pośrednictwem PayPal, szybkie płatności, blik lub karty płatniczej
  • dodatkowo istnieje możliwość wybrania przesyłki pobraniowej. W takim przypadku należność za zakup zostanie pobrana przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki.

IV. CZAS I KOSZTY WYSYŁKI

 • Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 15.00. Zamówienia złożone później, w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy, są realizowane najbliższego dnia roboczego.
 • Współpracująca ze sklepem internetowym firma kurierska dostarcza przesyłki już następnego dnia od momentu wysyłki. Doręczenia są realizowane głównie do godziny 17.00. Kurier zobowiązany jest do dokonania trzech prób w celu doręczenia przesyłki. Próby doręczenia podejmowane są dzień po dniu w dni robocze.
 • Sprzedający zobowiązuje się do wyjaśnienia ewentualnych opóźnień w realizacji zamówień i dostawie przesyłek.
 • Klient jest informowany o zaksięgowaniu wpłaty oraz o wysyłce drogą mailową.
 • Sprzedający zobowiązuje się do nadania przesyłki maksymalnie do 5 dni roboczy od momentu otrzymania wpłaty.
 • Przesyłki wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Koszt dostawy przesyłek to:
  • Przesyłka kurierska – 16,00 zł
  • Przesyłka kurierska pobraniowa - 20,00 zł
 • Ogólne warunki świadczenia usług kurierskich świadczonych przez firmę, z którą współpracuje sklep internetowy weldcut.pl, dostępne są na stronie przewoźnika.

V. REKLAMACJA

 • Reklamacje produktów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
 • weldcut.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
 • Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany zakupionego towaru na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia kosztów transakcji lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie internetowym.
 • Żądania reklamacyjne złożone w sklepie weldcut.pl zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.
 • Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366
 • Zwrot towaru jest uznawany wyłącznie w sytuacji, gdy towar nie był używany, nie jest w żaden sposób uszkodzony i znajduje się w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu.

VI. ZWROT I WYMIANY

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Sprzedający bez zwłoki przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podany przez konsumenta adres e-mail.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)
 • W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 30 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze.
 • Sprzedający, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wliczając w to koszty wysłania rzeczy.
 • Opakowanie i sposób wysyłki zwracanego towaru, powinien odpowiadać właściwościom produktu i być przystosowany do bezpiecznego transportu, nie naruszającego cech fizycznych produktu. Dodatkowo towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony tak, aby oryginalne pudełko nie zostało naruszone. Pudełko prosimy zapakować w papier lub folię.
 • Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty odesłania towaru z tytułu zwrotu.
 • Adres do zwrotu: 
  Dział Zwrotów i Reklamacji weldcut.pl
  Żabokliki-Kolonia 47
  08-110 Siedlce

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy WELDCUT Łukasz Mielcarz z siedzibą w Siedlcach.
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 • Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 • Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta - w calach promocyjnych.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące obecnie przepisy prawne.
 • Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w momencie niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
pixel