Odstąpienie od umowy

 

Regulamin odstąpienia od umowy

 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres WELDCUT Łukasz Mielcarz Żabokliki-Kolonia 47, 08-110 Siedlce lub email: biuro@weldcut.pl.

2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku.

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, sprowadzonych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb oraz towarów z krótkim lub po terminie ważności;

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji weldcut.pl

Żabokliki-Kolonia 47

08-110 Siedlce

5. Zwracany przez Klienta towar musi być w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

W przypadku kiedy produkty będą uszkodzone - zwrot nie zostanie uznany, a koszt ponownej dostawy ponosi klient.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.  Przesyłkę można odesłać własnym kurierem, bądź Pocztą Polską.

Do przesyłki należy dołączyć następujące pozycje:

  • Produkty zwracane 
  • Formularz zwrotu, dostępny do pobrania tutaj.
  • Dowód zakupu.
  • Na przesyłce należy umieścić adnotację zwrot.

Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.

Zwrot należności dokonywany jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej za pośrednictwem przelewu na numer konta podany w formularzu zwrotu.

 

 

 

pixel