Elektrody wolframowe - do spawania metodą TIG

( ilość produktów: 7 )

Poszukując wysokiej jakości materiałów spawalniczych do swojego warsztatu lub zakładu produkcyjnego, szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiedni dobór nietopliwych elektrod wolframowych do spawania metodą TIG. Pomijając kryteria doboru odpowiedniej średnicy elektrody do grubości materiału, najważniejszym aspektem wyboru jest przeznaczenie i skład chemiczny poszczególnych elektrod wolframowych które są oznaczone odpowiednimi kolorami. Pozwalają one na łatwą identyfikację czy elektroda zawiera czysty wolfram zalecany do spawania aluminium (kolor zielony) lub jest koloru czerwonego z domieszką toru służącą do spawania stali nierdzewnej lub węglowej.

Jakie są rodzaje elektrod do Tiga?

W spawarkach TIG korzysta się z elektrody wolframowej nietopliwej. Jej zadaniem jest jedynie utrzymanie łuku spawalniczego, a nie uzupełnianie spoiny. Poza samym wolframem w elektrodach stosuje się dodatki stopowe innych materiałów. Występują one w wartości nieprzekraczającej 2% składu, natomiast resztę stanowi wolfram. Dodatki mają wpływ na sposób układania spoiny, a także na rodzaj spawanego materiału.

Elektroda do TIGa występuje w kilku normatywnych wariantach. Dla łatwiejszej charakterystyki można odróżnić je za pomocą koloru na krawędzi. Wyróżnia się następujące rodzaje elektrod:

  • zielony - wolfram 100%;
  • złoty - dodatek lantanu 1,5%;
  • niebieski - dodatek lantanu 2%;
  • purpurowy - dodatek lantanu i ceru w sumie 2%;
  • czerwony - dodatek toru 2%;
  • szary - dodatek ceru 2%.

Wybierając konkretny drut spawalniczy TIG można uzyskać też określone cechy spoiny. Trzeba zwrócić uwagę, czy elektroda wolframowa może pracować na prądzie stałym i zmienny, czy tylko w jednym wariancie. W każdym rodzaju elektroda do TIGa oferowana jest też w kilku grubościach.

pixel